Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Tjänster ▷ Stipendier, uppdaterad 13-10-2022    
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet
Bilder är från Suzukiförbundets stråkläger 2018 i Jönköping. Foto: en förälder och en lärare.

 

Svenska Suzukiförbundets stipendier

SSZ har inrättat två stipendier — för deltagare i förbundets elevkurser och för lärare som önskar genomgå Suzukilärarutbildning. >> stipendier.pdf

Frågor om stipendier besvaras av förbundssekreteraren Pär Lundagårds
sekreterare -at- swesuzuki -dot- org

För elever/föräldrar

Elever och deras familjer ska kunna söka stipendium för hela eller delar av avgifterna till SSZ:s elevkurser. Stipendiet kan enbart utgå för att täcka kursavgifter. Avgifterna ska verifieras i ansökan. Stipendiet ska tilldelas elever vars ekonomiska situation annars inte möjliggör deltagande. Stipendiet utgår med högst 5 000 kr per stipendiat och år, beroende på aktuell kursavgift. Maximalt fem stipendiater utses per år. Till stipendieansökan ska bifogas beskrivning av elevens/familjens ekonomiska situation, intyg om elevens nivå från aktuell Suzukilärare samt verifiering av aktuell kursavgift.

Efter avslutad kurs ska eleven/familjen lämna en rapport till Svenska Suzukiförbundets styrelse samt även i SuzukiNytt skriva en text om den aktuella kursen.
Sista ansökningsdag: 30 april.
Beslut om tilldelning av stipendiet fattas av förbundets styrelse och kan inte överklagas.

Ansökan skickas till:

Svenska Suzukiförbundet
c/o förbundssekreterare Pär Lundagårds
Vevlinge 3657
82150 Bollnäs

 

För lärare

Stipendiet utgår för att täcka avgifter i samband med Suzukilärarutbildning. Stipendiet utgår med högst 5.000 kr per stipendiat och år beroende av aktuell kursavgift. Maximalt fem stipendiater utses per år. Till stipendieansökan skall bifogas en beskrivning av lärarens ekonomiska situation, beskrivning av kursen samt en verifiering av aktuell kursavgift.

Efter avslutad kurs ska läraren lämna en rapport till Svenska Suzukiförbundets styrelse, samt även i SuzukiNytt skriva en text om den aktuella kursen.
Sista ansökningsdag: Kan sökas under hela året.
Beslut om tilldelning av stipendiet fattas av förbundets styrelse och kan inte överklagas.

Ansökan skickas till:

Svenska Suzukiförbundet
c/o förbundssekreterare Pär Lundagårds
Vevlinge 3657
82150 Bollnäs

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE