Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Tjänster ▷ Regel ang. publiceringen av bilder, uppdaterad 13-10-2022

 

 

Regel angående publiceringen av bilder

 

Bilder i slideshow ovan finns med som exempel. Jag (webmaster) har tagit dessa bilder på Sjövärnskårens sommarskola och skickat dem till flera inom Sjövärnskåren, så det bör nog gå att använda dessa som test på denna sida. Närbilderna är på mina egna barn.
För varje bild kommer jag begära in ett tillstånd från vårdnadshavaren. Det kommer behövas för publicering. Härvid kommer jag att använda mig av nedanstående exempel som en guide för vilka åtgärder som krävs.
Dessa regel är till för att vårdnadshavaren alltid skall ha kontroll över bilder på sina barn, bilder som som används på swesuzuki.org
Allmänna tillstånd av typen "jag tillåter att bilder på mina barn används på ..." räcker inte, eftersom de inbjuder till "att tänja tillstånd efter behag".
(Styrbord = högersidan i färdriktningen, babord = vänstersidan i färdriktningen.)

Bild 1: inga tillstånd krävs.
Bild 2: gränsfall; kommer att undvika att använda utan tillstånd för roddare på åra nr 1,2,3,5 på styrbord och nr 1 på babord.
Bild 3: kommer endast publiceras med tillstånd för första roddaren (pojke) och roddaren närmast befälet (flicka) på styrbord och alla på babord.
Bild 4: tillstånd krävs för roddare på andra åran babord (nr 4 från vänster om man bara räknar rakt av), samt befäl.
Bild 5: kommer undvika att publicera utan tillstånd för roddare på tredje åra babord (flicka) och femte åra babord (pojken närmast befälet) samt befäl.
Bild 6: åtgärd: beskära bilden; original till vänster, beskuren bild till höger. Inga tillstånd behövs för den beskurna bilden.
Bild 7: tillstånd krävs.
Bild 8: två tillstånd krävs; den som tittar i pärmen med alla tillstånd, styrelsen eller en undrande förälder, vet inte att barnen är syskon. Två underskrift av samma vårdnadshavare.

/Webmaster

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.