Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Tjänster ▷ Om webbsidan, uppdaterad 13-10-2022

Om swesuzuki.org

Webbsidan skapades av Jana Erikson på Nuncius, jana.erikson -at- nuncius -dot- se , och publicerades 2013-04-05. Layouten är responsiv. Regel angående publiceringen av bilder där barnen kan kännas igen antogs av SSZs styrelse 2013-01-25; en sammanställning av regel med exempel är förhoppningsvis till hjälp.

För att förhindra stöld av emailadresser publicerade på swesuzuki.org (robotar scannar webbsidor i jakt på emailadresser) har länkar i emailadresser tagits bort samt

@ ersattes av -at- och
. ersattes av -dot- (. före domännamn)

För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller:
för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.