Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Tjänster ▷ Music Mind Games, uppdaterad 13-10-2022

 

VÄLKOMNA till en kurs i Music Mind Games med Magdalena Prahl i Örebro 7-8 januari 2022
Info och anmälan >>

Music mind Games (MMG)

 

är ett komplett och väl utarbetat undervisningsmaterial med över 300 samverkande spel för undervisning i musikteori och notläsning, utvecklat av Michiko Yurko, USA. Materialet och metoden i Music Mind Games gör musikteorin lätt att förstå och skapar glädje, både hos lärare och elever. Tack vare en fostrande undervisningsfilosofi, systematiskt uppbyggt pedagogiskt koncept, sinnrikt material och tankestimulerande spel, tycker eleverna att det är roligt och spännande med musikteori.

Materialet används för att hjälpa eleverna att lära sig

— det musikaliska alfabetet och intervallen
— solfège
— hur man placerar klaverna korrekt på notsystemen
— noternas namn i förhållande till olika klaver
— melodiska och harmoniska diktamen
— en rolig vokabulär som gör det lättare att förstå rytmer
— värdet av noterna och pausarna samt deras relation gentemot varandra
— att hålla en stadig puls när man läser rytmer
— att känna igen och läsa notgrupperingar
— roliga Blue Jello handtecken, hjälper eleven att lättare förstå och minnas hur man läser ut olika rytmer tonlägessång med Curwin's handtecken
— att ordna not- och paustecken efter längd och värde
— att klappa enkla och avancerade rytmer
— betydelsen av olika musiktecken, symboler och termer
— skalor
— treklanger och ackord
— hur notbilden förhåller sig i förhållande till instrumentet

 

 

Music Mind Games
Foto: Sven Sjögren

 

Bilden är från MMG-introduktionsdag för lärare i Västerås 2013.

 

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.