Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Tjänster ▷ Music Mind Games, uppdaterad 13-10-2022.    

 

Music Mind Games
Foto: Sven Sjögren

 

Music Mind Games
Foto: Sven Sjögren

 

Bilderna är från MMG-introduktionsdag för lärare i Västerås 2013.

 

Music mind Games (MMG)

 

är ett komplett och väl utarbetat undervisningsmaterial med över 300 samverkande spel för undervisning i musikteori och notläsning, utvecklat av Michiko Yurko, USA. Materialet och metoden i Music Mind Games gör musikteorin lätt att förstå och skapar glädje, både hos lärare och elever. Tack vare en fostrande undervisningsfilosofi, systematiskt uppbyggt pedagogiskt koncept, sinnrikt material och tankestimulerande spel, tycker eleverna att det är roligt och spännande med musikteori.

 

Materialet används för att hjälpa eleverna att lära sig

det musikaliska alfabetet och intervallen
solfège
hur man placerar klaverna korrekt på notsystemen
noternas namn i förhållande till olika klaver
melodiska och harmoniska diktamen
en rolig vokabulär som gör det lättare att förstå rytmer
värdet av noterna och pausarna samt deras relation gentemot varandra
att hålla en stadig puls när man läser rytmer
att känna igen och läsa notgrupperingar
roliga Blue Jello handtecken, hjälper eleven att lättare förstå och minnas hur man läser ut olika rytmer tonlägessång med Curwin's handtecken
att ordna not- och paustecken efter längd och värde
att klappa enkla och avancerade rytmer
betydelsen av olika musiktecken, symboler och termer
skalor
treklanger och ackord
hur notbilden förhåller sig i förhållande till instrumentet

 

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE