Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Tjänster ▷ Diplomspel, uppdaterad 13-10-2022

 

Diplomspel

När en grupp barn spelat igenom en Suzukibok finns det möjlighet att anordna ett diplomspel. Barnen i gruppen får inför diplomspelet vara förberedda på att kunna spela alla stycken i boken men kommer framförallt att få spela ett stycke solo inför gruppen. Efter att alla barn spelat var sitt solo och spelat de resterande styckena i boken tillsammans får barnen var sitt diplom av sin Suzukilärare. Diplomen kan genom textens utformning även användas i andra sammanhang, t.ex. som diplom efter den egna föreningens helgkurs, för att man lärt sig vibrato eller för att man nu kan läsa noter. Det är bara fantasin som sätter gränserna för detta diploms användningsmöjligheter.

Texten är i ljus guldfärg och är tryckt på ett finare vitt papper med vattenstämpel. Priset är 10 kr per diplom plus porto. För beställning av diplom maila till
sekreterare -at- swesuzuki -dot- org .

 

Suzukimetoden, diplom
Foto: Svenska Suzukiförbundet

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.