Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Tjänster, uppdaterad 13-10-2022    
Suzukimetoden
Bilden är från SSZ stråkläger 2014 — avslutningskonserten. Foto: Björn Lans

Tjänster som SSZ erbjuder sina medlemmar

 

 • suzukimetoden Stipendier
  SSZ har inrättat två stipendier — för deltagare i förbundets elevkurser och för lärare som önskar genomgå Suzukilärarutbildning.

 • suzukimetoden Möjlighet att anordna ett diplomspel
  Det är bara fantasin som sätter gränserna för detta diploms användningsmöjligheter.

 • suzukimetoden Bibliotek
  Här kan du låna notmaterial för din verksamhet. Biblioteket rymmer ca 150 titlar, f.f.a. kammarmusik i olika besättningar.

 • suzukimetoden Music Mind Games
  är ett komplett och väl utarbetat undervisningsmaterial med över 300 samverkande spel för undervisning i musikteori och notläsning, utvecklat av Michiko Yurko, USA.

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE