Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden, uppdaterad 13-10-2022

 

Suzukimetoden
(Bilden är från SSZ stråkläger 2015 — avslutningskonserten. Foto: Ragnar Freudenthal)

 

 

Suzukipedagogik violin

 

Shinichi Suzuki föddes i Nagoya 1898 och dog i Matsumoto 1998.

Suzukimetoden

Suzukimetoden™

Vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mycket mer... Och förresten — en biprodukt inom Suzukipedagogiken är att vi får fram mycket duktiga musiker! Musiken som medel — människan som mål!

Suzukiundervisningen kan beskrivas som en metodik vilande på två ben:
metodiken och filosofin.

Den japanske violinisten Shinichi Suzukis pedagogiska utgångspunkt är att varje barn är fött med många anlag (språkliga, musikaliska etc) men att barnet måste ha de rätta stimulerande upplevelserna för att dessa anlag ska utvecklas till egentlig talang och att det är speciellt viktigt att barnet stimuleras mycket tidigt.

Läs mera under "Välkommen till Suzukivärlden!"

 

" 'Talent Education' has often been misunderstood as education for 'gifted children', however, it absolutely is not.
It is an educational system which develops the inborn potentiality that all children equally possess."

 

Vi är övertygade om att alla barn är unika och att de alla har potentialen att växa och vandra en väg med obegränsade möjligheter. Svenska Suzukiförbundet arbetar för att utveckla elever, föräldrar och lärare. Suzukipedagogiken ger oss verktyg att skapa den harmoniska människa som vi alla har potential att utvecklas till.

 

Dr Suzuki Video "Birch Trees and Violins" now available in 6 languages

Dr Suzuki's video "Birch Trees and Violins" which was made in 1965 is available on the English page of the Talent Education Research Institute website by kind permission of the President, Dr. Hayano.

 

Shinichi Suzuki
Svenska Suzukiförbundets stråkläger 2014. Foto: Björn Lans

 

Suzukimetoden stråkläger
Svenska Suzukiförbundets stråkläger 2014. Foto: Christina Hedlund

 

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.