Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden™ ▷ Varumärke, uppdaterad 13-10-2022

Varumärke Suzuki™

 

Suzukimetoden
Foto: Norrköpings Suzukiförening

Får vem som helst kalla sig Suzukipedagog?

Nej, faktiskt inte. Suzukimetoden™ är nämligen varumärkesskyddad. Endast de lärare som har minst ESA:s utbildning "nivå 1" har den rätten. På samma sätt ska enl. ISA:s regler alla familjer som får denna undervisning runt om i världen tillhöra resp. lands nationella Suzukiförbund. Alla dessa regler har ett huvudsyfte: att värna om Suzukipedagogikens kvalité och fortlevnad. Och ytterst är det ju eleverna som får den största nyttan av detta.

Läs mer om varumärke Suzuki™

Läs mer om Namnet Suzuki™ som varumärke

ISA POLICY FOR USE AND LICENSING OF SUZUKI™ TRADEMARKS AND COPYRIGHTS

ISA Policy Position Statement:
1. The ISA is the owner, by assignment from Dr. Suzuki of
  a) his worldwide copyrights in his musical works and instructional materials and
  b) his worldwide trademark rights for the name Suzuki™ issued in connection with such materials and educational programs and services.

June 2018 ISA Press Release — Ownership of the Suzuki™ Trademark

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.