Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden™ ▷ Den internationella Suzukigemenskapen ▷ Namnet Suzuki™, uppdaterad 13-10-2022
Suzukimetoden och stråkläger

Namnet Suzuki™

 

Namnet Suzuki™ som varumärke (som t ex i Suzuki Method™) och i användningen i samband med publicering och undervisning enligt Suzukimetoden™ är varumärkesskyddat över hela världen. Detta innebär att namnet enbart får användas på det sätt ägaren, ISA, godkänner. Detta gäller t ex användning av namnet i publicering eller vilka kvalifikationer som behövs för att kunna kalla sig Suzukilärare.

Haukur F. Hannesson

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.