Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Suzukimetoden™ ▷ Den internationella Suzukigemenskapen ▷ Namnet Suzuki™, uppdaterad 13-10-2022.    
Suzukimetoden och stråkläger

Namnet Suzuki™

 

Namnet Suzuki™ som varumärke (som t ex i Suzuki Method™) och i användningen i samband med publicering och undervisning enligt Suzukimetoden™ är varumärkesskyddat över hela världen. Detta innebär att namnet enbart får användas på det sätt ägaren, ISA, godkänner. Detta gäller t ex användning av namnet i publicering eller vilka kvalifikationer som behövs för att kunna kalla sig Suzukilärare.

Haukur F. Hannesson

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE