Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden™ ▷ Den internationella Suzukigemenskapen, uppdaterad 13-10-2022
Suzukimetoden och stråkläger

 

Haukur F. Hannesson:

  … Jag menar att Suzukimetoden™ aldrig hade blivit verklighet om inte Shinichi Suzuki hade flyttat till Tyskland och blivit utlänning på heltid. Det var i det internationella mötet som medvetenheten om modersmålets inlärningsmetod kom till och det var Suzukis erfarenheter som utlänning i Tyskland som gjorde att han kom på idén att utveckla sin undervisningsmetod.

Suzukimetoden™ är som sagt inte japansk, varken i ursprung eller utövande, utan internationell.

För att metoden ska kunna fungera internationellt behövdes en struktur, med stöd av vilken barn över hela världen ska kunna ta del av och lära sig spela (eller sjunga). Det var Suzuki själv som tog initiativet till att grunda några av de organisationer vilka idag fungerar som Suzukimetodens™ bärare och kommunikationsbas för alla lärare, föräldrar och barn som deltar i musikundervisning enligt denna metod.

Eftersom det internationella ursprunget och den internationella dimensionen i Suzukigemenskapen är så viktig, har Internationella Suzukiförbundet (ISA) och de regionala och nationella Suzukiförbunden ett sammanhängande medlemskap för de individer, lärare, föräldrar och barn samt andra intresserade, som deltar i eller vill stödja undervisning enligt Suzukimetoden™. I och med att Suzukirepertoaren är den samma för en elev i Sverige, USA eller Australien, finns det alltid möjlighet att igenom att spela tillsammans få till kommunikation och förståelse för varandra. Även om man ser olika ut och inte pratar samma språk. Det är denna gemensamma källa till kommunikation och förståelse som är ett av de starkaste fundamenten för alla Suzukiorganisationer i världen. Den enkla nyckeln för oss i Sverige till denna gemenskap är vårt medlemskap i Svenska Suzukiförbundet. Genom detta medlemskap kan vi delta i Suzukiaktiviter, kurser och läger över hela världen, bidra till att utbildade Suzukilärare finns och se till att det finns undervisningsmaterial för alla Suzukiinstrument.

Läs mer »

Se även:     ISA     Regionala Suzukiorganisationer     Licens     The Suzuki™ Teaching Trust (STT)     Namnet Suzuki™     Böckerna och inspelningarna

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.