Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden™ ▷ Den internationella Suzukigemenskapen ▷ Licens, uppdaterad 13-10-2022
Suzukimetoden och stråkläger

Licens

 

ISA licenserar de regionala Suzukiorganisationerna genom ett avtal — Suzuki™ Name Agreement. Detta innebär bl a att de regionala Suzukiorganisationerna får rätt att utbilda Suzukilärare. De regionala Suzukiorganisationerna har rätt att ge nationella Suzukiförbund en licens, Suzuki™ Name Agreement Sub Licence. Detta innebär bl a att de nationella Suzukiorganisationerna får rätt att använda namnet Suzuki™ enligt avtalet och att organisera Suzukiverksamhet i det egna landet.

Haukur F. Hannesson

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.