Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden™ ▷ Den internationella Suzukigemenskapen ▷ International Suzuki™ Association (ISA), uppdaterad 13-10-2022
Suzukimetoden och stråkläger

International Suzuki™ Association — ISA

 

www.internationalsuzuki.org
Organisation (non-profit organisation) med juridisk hemvist i delstaten Texas i USA och administration i Chicago. Grundad 1983 på initiativ av Shinichi Suzuki. Styrelse: Fyra medlemmar valda av de regionala Suzukiförbunden två år i taget och tre "at-large" styrelsemedlemmar som väljs utifrån personliga egenskaper till en ej omvalbar femårsperiod. Verkställande direktör: Gilda Barston.
ISA äger och förvaltar Suzukimetoden™ (Suzuki Method™). Innehållet i alla Suzukiböcker ("core material") och inspelningar för varje instrument bestäms av ISAs instrumentkommitté för instrumentet i fråga. ISA samarbetar med förläggaren Alfred Music om utgivningen. ISA har ett antal policies om sin verksamhet (t ex om hur namnet Suzuki används i publiceringssammnahang).

Haukur F. Hannesson

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.