Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden™ ▷ Den internationella Suzukigemenskapen ▷ Böckerna, uppdaterad 13-10-2022
Suzukimetoden och stråkläger

Vad med böckerna och inspelningarna?

 

I Suzukiundervisningen världen över används samma instrumentspecifika notböcker och inspelningar. Det är Internationella Suzukiförbundet, som genom sina olika instrumentkommittéer tar fram och uppdaterar böckerna och inspelningarna (det som kallas för "core material" på engelska).

Suzuki gjorde tidigt på 1970-talet en överenskommelse med en förläggare i USA om ensamrätt att trycka och sälja Suzukigrundmaterialet. Denna överenskommelse gäller fortfarande och förläggaren Alfred Music är en av världens största inom musik. Förläggaren sköter denna verksamhet kommersiellt men betalar royalty på försäljningen av grundmaterialet enligt Suzukis instruktioner till Suzukis familj. I enlighet med Suzukis instruktioner kommer royaltybetalningarna till familjen att upphöra i framtiden och istället gå till en särskild fond för utveckling av Suzukimetoden™. Internationella Suzukiförbundet får inga royaltybetalningar från denna försäljning, inte heller de regionala och nationella Suzukiförbunden.

Haukur F. Hannesson

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.