Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Suzukimetoden™ ▷ Nurtured by love, uppdaterad 13-10-2022    

 

"Nurtured by Love" av Shinichi Suzuki. Denna bok är en programförklaring från Suzuki — dels ur filosofiskt perspektiv, men också utifrån det historiska skeendet. Det är intressant att ta del av hur en massa händelser under 1900-talet spelar in i uppkomsten av det som sedan blev "Talent Education".

Boken är fascinerande och ställer många intressanta frågor. Man får t.ex. bättre klart för sig hur mycket framväxten av språk och musikalitet har gemensamt. — Hur man på allvar kan jämföra en språklig begåvning med en musikalisk dito. I båda fallen är det helt avgörande att det lilla barnet tidigt får den rätta stimulansen, och att denna stimulans sedan utvidgas och förfinas. Suzuki ger tidigt sin programförklaring: "Begåvning är inget man föds med — det är något man utvecklar om de rätta livsbetingelserna finns!"

"Nurtured by Love" är en bok som andas dynamik och människans möjligheter!" Tilläggas bör att en nyöversättning till engelska gjord av Kyoko och Lili Selden nu finns att tillgå av denna bok.

 

Nurtured by Love

 

Tidigt förstod jag att Suzukis bok var helt nödvändig för att en introduktion av Dr. Suzukis pedagogik skulle kunna fungera i Sverige. Började i mitten av 70-talet översätta "Nurtured by Love" och märkte då att det inte var någon lätt uppgift. Denna bok var av Suzukis tyskfödda fru på 60-talet översatt från japanska till engelska!

Många frågor uppstod och enda sättet att få svar var att fråga Suzuki direkt. Så 1976 begav jag mig till Japan på det som skulle bli det första av flera besök där. Suzuki var synnerligen vänlig och under en hel sommar fick jag inte bara dagliga violinlektioner av honom, utan även minst en timmes samtal varje dag. Detta skedde alltid på hans kontor under intagande av te och några av de kakor som alla besökare gav honom (han hade en hel stor wellpappkartong full med kakor och godis inne på kontoret ...!).

I lugn och ro gick vi igenom hans bok och mina frågor. Detta blev också starten för en lång och varm brevkorrespondens oss emellan och sedan för mig flera besök till Talent Education Institute i Matsumoto. Den svenska översättningen kom ut i nytryck år 2000.

Sven Sjögren

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE