Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden™ ▷ Våra instrument ▷ Trumpet, uppdaterad 13-10-2022
Suzukimetoden för trumpet

Se även: "Aktuella lärarutbildningar" och "Här undervisas det Suzukitrumpet"

Den första boken kommer i tryck i början av 2020

Läs mera om Trumpet på ESA

Lyssna på Perpetual motion

 

News Article 20/04/2015: SUZUKI™ TRUMPET spreads across EUROPE
News Article 23/03/2015: WORLD's FIRST TRUMPET TEACHER TRAINER appointed in SWEDEN, Ann-Marie Sundberg

 

suzukimetoden för trumpet

Den 15 oktober 2011 blev trumpet ett officiellt Suzuki™ instrument"äntligen får vi vara med i den stora Suzukifamiljen".

Det är visst möjligt att spela trumpet när man är liten. Det går hur bra som helst att spela trumpet när man är "tandlös" och man behöver inte alls vara stor och stark och ha stora lungor som vi har hört i så många år. Många barn uttalar dessutom tidigt sin önskan att spela trumpet så därför känns det fantastiskt roligt att nu kunna erbjuda dem den möjligheten.

Precis som på andra instrument lär man sig genom att färdas långsamt fram och ta ett steg i taget. Med lekar och pedagogiska knep utvecklar man en spelteknik som med en anpassad repertoar tidigt erbjuder gemenskap, glädje och stora musikupplevelser.

Instrumentet är inte anpassade till små barn på samma sätt som fiol och cello men en viss differentiering finns. Vanligtvis börjar man med en pockettrumpet. Vid ca sju års ålder passar en kornett bra och vid ca nio års ålder kan man lätt hantera en "riktig" trumpet. suzukimetoden för trumpet

Parallellet med instrumentet använder vi ett barnvänligt träningsredskap: "Shortcut" och "Breathbuilder". "Shortcut", populärt kallad "tratt", som erbjuder den mängdträning man behöver för att utvecklas. Med "tratten" kan man också spela melodier och förbereda den kommande repertoaren. Breathbuilder är den med pingisboll i. Vi kallar den "bollburk".

Trumpeten är ett instrument som passar in i de flesta sammanhang, från solo till stor orkester i många genrer. Repertoaren i Suzukiboken för trumpet följer traditionell Suzukiundervisning i den utsträckning det är möjligt med bl a Blinkavariationer och Suzukis Allegro.

( För större bild: klicka på bilder ovan och länk i texten.)
Alla bilder: Ann-Marie Sundberg

Kontaktlärare finns på "Kontaktlärare"

Undervisande lärare finns på "Aktuell lärarlista"

Lärarutbildning på trumpet 2017-18 finns på "Aktuella lärarutbildningar"

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.