Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden™ ▷ Våra instrument ▷ SECE, uppdaterad 13-10-2022
Suzukimetoden SECE

Early Childhood Education

 

SECE

 

Patricia Ruttiman blev nominerad som den första ESA-Teacher Trainer, under ESA Board Meeting 5-6 april 2018 i Reykjavik.

Läs mera om SECE på suzukiece.com

SECE

  och på ESA SECE SECE Syllabus

Early Childhood Education, ESA

 

 

 

Early Childhood Education (SECE)
Liv Lidén
0708-527517
liwy17 -at- hotmail -dot- com

Undervisande lärare finns på "Aktuell lärarlista"

 

ESA Teachers' Newsletter Archive ESA TT/Exam/Appointments Manuals        ISA Suzuki™ worldwide       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.