Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden™ ▷ Våra instrument, uppdaterad 13-10-2022

Instrument som det undervisas i enligt Suzukimetoden™ i Sverige:

Suzukimetoden för trumpet Suzukimetoden för piano Suzukimetoden för violin Suzukimetoden för viola Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning Suzukimetoden för cello Suzukimetoden för gitarr Suzukimetoden för orgel Suzukimetoden för flöjt Suzukimetoden SECE

 

 

Alla av ISA godkända instrument

New ESA Instrument Committees News Article 25/03/2015

"This brings about a fundamental change to the way in which matters relating to the Suzuki™ instruments in the ESA region are dealt with and decided upon. It gives the responsibility to an elected committee of Teacher Trainers rather than a national Suzuki™ association Panel or an ESA Teacher Trainer Panel made up of Instrument Directors."

 

» Får vem som helst kalla sig Suzukipedagog?
Nej, faktiskt inte. Suzukimetoden är nämligen varumärkesskyddad. Endast de lärare som har minst ESA:s utbildning "nivå 1" har den rätten. På samma sätt ska enl. ISA:s regler alla familjer som får denna undervisning runt om i världen tillhöra resp. lands nationella Suzukiförbund. Alla dessa regler har ett huvudsyfte: att värna om Suzukipedagogikens kvalité och fortlevnad. Och ytterst är det ju eleverna som får den största nyttan av detta. » Läs mera

» Kontaktlärare för de instrument som det undervisas i i Sverige (ger information till instrumentlärare som är intresserade av Suzukimetoden).

» Suzukilärare enligt ESA: se även /lararutbildning/suzukilarare_mobile.php.

V.g. observera att ESAs lärarförtäckning är uppställd utifrån lärarens bostadsort, medan översikten nedan ("Undervisningen enligt Suzukimetoden™ finns inom SSZs lokalföreningar i: ") är uppställd utifrån "inom vilka SSZs lokalföreningar undervisas det på ett visst instrument?" Det finns alltså behöriga Suzukilärare som är direktanslutna till SSZ.

» Böckerna och inspelningarna

» Suzukilärare (enligt ESA) är direktanslutna till SSZ, se även /forbundet/bli_medlem_mobile.php och /lararutbildning/suzukilarare_mobile.php.

 

Undervisningen enligt Suzukimetoden finns inom SSZs lokalföreningar i:

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.