Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden™ ▷ Våra instrument ▷ Kontrabas, uppdaterad 13-10-2022
Suzukimetoden för kontrabas

 

Double Bass
Double Bass at 16th Suzuki Method™ World Convention 2013
16thwc.suzukimethod.or.jp

 

Kontaktlärare:
Björn Blöndal
bjornbas1 -at- gmail -dot- com

Undervisande lärare finns på "Aktuell lärarlista"

 

Books Available:
Suzuki™ Bass School volumes 1 through 5 have been published, with piano accompaniment books for each volume. Mera information på International Suzuki™ Association, Bass Committee

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.