Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Suzukimetoden™ ▷ Våra instrument ▷ Kontrabas, uppdaterad 13-10-2022.    
Suzukimetoden för kontrabas

 

Double Bass
Double Bass at 16th Suzuki Method™ World Convention 2013
16thwc.suzukimethod.or.jp

 

 

Kontaktlärare:
Björn Blöndal
bjornbas1 -at- gmail -dot- com

Undervisande lärare finns på "Aktuell lärarlista"

 

Books Available:
Suzuki™ Bass School volumes 1 through 5 have been published, with piano accompaniment books for each volume. Mera information på International Suzuki™ Association, Bass Committee

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE