Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Suzukimetoden™ ▷ Våra instrument ▷ Gitarr, uppdaterad 13-10-2022
Suzukimetoden för gitarr

 

Suzukipedagogik för gitarr

 

 

Gitarr har visat sig fungera alldeles utmärkt som Suzukiinstrument! Vi följer, liksom violin och andra Suzukiinstrument, solorepertoiren i Suzukiböckerna. På grupplektionerna övas dessutom olika moment; motorik, teknik, gehörsspel, notträning, solospel, lekar m.m. Föräldrar kan medverka i gruppen som ackompanjemangsstöd till alla barn, vilket är ett mycket uppskattat inslag såväl för elev som lärare, samt givetvis för alla i föräldragruppen.

Gitarren är historiskt sett ett "nytt" instrument på konservatorier runt om i världen sedan 1940-talet. Som Suzukiinstrument har det utvecklats sedan 1980-talet. Man kan med fog säga att gitarren är "instrumentet av idag". Det finns överallt ute i samhället.

Att gitarren nu är införlivat i den välkända Suzukimetodiken är ett stort steg framåt för instrumentets utveckling rent pedagogiskt. Solo — liksom ensemblespel — övas sida vid sida. Ett "måste" i modern instrumentalpedagogik.

Bilden:
Kristupas från Lithauen
"Väldigt kjekk gutt som jag träffade i Lithauen under level 1 training."
Harald Söderberg (ESA Instrumental Director)

Undervisande lärare finns på "Aktuell lärarlista"

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.