Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  SuzukiNytt ▷ Praktisk information, uppdaterad 13-10-2022

SuzukiNytt

är Svenska suzukiförbundets medlemstidning, som utkommer fyra gånger/år. Redaktör för tidningen är Maria Ille André,

mariailleandre -at- hotmail -dot- com .

Prenumeration helår: 150 kr.
Lösnummerpris: 30 kr.

Annonsera i SuzukiNytt!

Pärmens baksida 3500 kr
Helsida 3000 kr
Halvsida 1800 kr
Kvartssida 900 kr
Åttondelssida 450 kr

Suzukiföreningar får sätta in en annons om läger eller kurs, maximalt 1/8 sida, gratis. För större annons gäller priserna ovan.

Ny annonsör som annonserar under ett år (i 4 nummer i rad av SuzukiNytt) får fjärde annonsinförandet utan kostnad.

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.