Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: SuzukiNytt ▷ Praktisk information, uppdaterad 13-10-2022    

 

Svenska Suzukiförbundet

 

 

SuzukiNytt

är Svenska suzukiförbundets medlemstidning, som utkommer fyra gånger/år.
Redaktör för tidningen är Maria Ille André,

mariailleandre -at- hotmail -dot- com .

Prenumeration helår: 150 kr.
Lösnummerpris: 30 kr.

Annonsera i SuzukiNytt!

Pärmens baksida 3500 kr
Helsida 3000 kr
Halvsida 1800 kr
Kvartssida 900 kr
Åttondelssida 450 kr

Suzukiföreningar får sätta in en annons om läger eller kurs, maximalt 1/8 sida, gratis.
För större annons gäller priserna ovan.

Ny annonsör som annonserar under ett år (i 4 nummer i rad av SuzukiNytt) får fjärde annonsinförandet utan kostnad.

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE