Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: SuzukiNytt ▷ Lärare och elev, uppdaterad 13-10-2022    

 

SSZ, SuzukiNytt

Läs mer:

   Första avsnittet: Att ta för givet

   Andra avsnittet: Förskolebarn: del 1

   Tredje avsnittet: Förskolebarn: del 2, Metodik

Göran Berg är en av alla de svenska Suzukilärare som genom åren fått en fantastisk utbildning hos professor John Kendall vid Southern Illinois University i Edwardsville, USA. Ännu när Göran undervisade i Danderyds musikskola skrev han flera intressanta artiklar som publicerades i SuzukiNytt. Göran var dessutom SuzukiNytts allra första redaktör. Vad gäller Mr. John Kendall, så har han på ett helt unikt sätt hjälpt oss igång i Sverige under 1970- och 80-talen med vår svenska modell och tillämpning av Shinichi Suzukis pedagogik. Utan tvekan är Kendall den som betytt allra mest för svensk Suzukiundervisning. Kendall blev 93 år gammal och avled i början av 2011.

 

 

SSZ, SuzukiNytt

 

 

SSZ, SuzukiNytt

 

SSZ, SuzukiNytt

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE