Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: SuzukiNytt, uppdaterad 13-10-2022    

 

SuzukiNytt

 

SuzukiNytt är Svenska suzukiförbundets medlemstidning som utkommer fyra gånger/år. Den innehåller information relevant för Svenska suzukiförbundets medlemmar och andra intresserade.

Redaktör för tidningen är Maria Ille André,

mariailleandre -at- hotmail -dot- com .

Ett urval av artiklar (en artikel/tidning) publicerade sedan 2012 finns på Läsvärdheter ur SuzukiNytt. Några särskilt intressanta artiklar har fått ett eget uppslag och finns i undermenyn: Lärare och elev — iaktagelser ur en fiollärares vardag och Nytt liv efter varsam renovering. Praktisk information, t.ex. om annonseringen i SuzukiNytt, finns också i undermenyn.

 

 

 

Svenska Suzukiförbundet

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2022.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Violinkurs21