Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
  Länkar, uppdaterad 13-10-2022

 

 

Länkar

 

suzukimetoden Nationella Suzukiförbund anslutna till ESA finns i undermenyn "Europeiska nationella Suzukiförbund".

suzukimetoden "Internationella länkar" innehåller dels Suzukiförbund utanför Europa, dels övriga Suzukilänkar av intresse.

suzukimetoden "Övriga länkar" innehåller "icke-Suzuki" länkar som må vara av intresse för Svenska Suzukiförbundets medlemmar.

 

ISA — Internationella Suzukiförbundet

 

Suzukimetoden

 

The International Suzuki Association (ISA) was founded in 1983 as a non-profit organisation in Dallas, Texas in order to serve as a coalition of Suzuki Associations throughout the world. Its primary purpose is to serve as an co-ordination centre and to protect the "Suzuki" name and rights.
The ISA was designated by Dr Suzuki as the sole authorised organisation which can grant rights to the use of his name and the marks "Suzuki", "Suzuki Method" and other similar terms throughout the world.

» Information om undervisningsmaterial

» ISA POLICY FOR USE AND LICENSING OF SUZUKI TRADEMARKS AND COPYRIGHTS

 

ESA — Europeiska Suzukiförbundet

 

Suzukimetoden

 

ESA — Europeiska Suzukiförbundet innehåller mycket information relevant för Svenska Suzukiförbundets medlemmar, bl. a.

 

 

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.