Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
  Lärarutbildning, uppdaterad 12-11-2022

 

Suzukimetoden

 

Till intresserade violinlärare i Sverige och utomlands

Suzukiutbildning i violin ESA nivåer 1-2-3-4-5

Kursen startar 4 februari 2023.
Deadline för anmälan: 28 december 2022.

Följ länken för BINDANDE anmälan

Please, follow the link to binding application

Tider:
1. 4-5 februari 2023
2. 11-12 mars
3. 13-14 maj
4. Under Jönköpingskursen 26-30 juni
5. 16-17 september
6. 7-8 oktober
Examinationer:
27-28-29 oktober 2023
Kursorterna ej helt klara, preliminärt Norrköping utom kurstillfälle nr 4 i Jönköping (nr 4 är klart).

Examinations Manual

Event. frågor om kommande violinkurs riktas till KURSANSVARIGE (INTE till ordförande) Päivikki Wirkkala-Malmqvist, email

violinkurs23 -at- swesuzuki -dot- org

Flyer: Utbildning av Suzukilärare

Utbilda dig till Suzukipedagog!

 

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association.

"Lärarutbildning" syftar på Suzukilärarutbildning "där LÄRARE är målgruppen".

För att gå ESA-lärarutbildning krävs det att man är medlem i förbundet.

Kurser i SVERIGE där anmälan är öppen just nu: Aktuella lärarutbildningar.

I Sverige ges pedagogkurser i två former: "National Teacher Training Course" och "Independent Teacher Training Course". ***ALL*** utbildning av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA.

Utbildningen omfattar i regel en nivå. Genomgången kurs avslutas med examination inför en av ESA utsedd jury. För att antas till kursen krävs i de flesta fall högskoleexamen eller motsvarande. Spelprov kan förekomma.

SSZ har inrättat två stipendier — för deltagare i förbundets elevkurser och för lärare som önskar genomgå Suzukilärarutbildning.

Varumärke Suzuki™ får endast användas av pedagoger anslutna till ESA genom det nationella förbundet.
Examinationen av pedagoger garanterar kvaliteten och innehållet för de familjer som får undervisning. Suzukipedagogiken är internationell, och därför gäller din Suzukiexamen i alla länder. Läs mer om varumärket Suzuki™ och gällande upphovsrättsregler.

Aktuella lärarutbildare (TT) i Sverige

ESA Teacher Training & Examinations Manual

Varumärke Suzuki™ får endast användas av pedagoger anslutna till ESA genom det nationella förbundet.
Examinationen av pedagoger garanterar kvaliteten och innehållet för de familjer som får undervisning. Suzukipedagogiken är internationell, och därför gäller din Suzukiexamen i alla länder. Läs mer om varumärket Suzuki™ och gällande upphovsrättsregler.

 

Lärarutbildning i Sverige  

Kurser som syftar på lärare som målgrupp
(vidareutbildning av lärare) presenteras under Lärarutbildning (här). Se även Aktuella lärarutbildningar, Kommande lärarutbildningar och Pågående lärarutbildningar.

Kurser och läger som syftar på elever som målgrupp presenteras under Kurser och läger.

Enstaka utbildningsdagar presenteras uteslutande Suzukiverksamhet, alternativt verksamhet av intresse för Suzukilärare som är organiserad av SSZ.

Suzukilärarutbildning i utlandet
finns under "Internationella händelser" — där LÄRARE är målgruppen och/eller ELEVER är målgruppen".
Båda dessa typer av internationella händelser presenteras under ett och samma uppslag eftersom internationellt förekommer ofta händelser där lärare resp. elever är målgruppen samtidigt. Gäller både Internationella händelser och Kommande och återkommande internationella händelser.

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.