Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Lärarutbildning ▷ Aktuella lärarutbildningar, uppdaterad 01-01-2023    

Detta uppslag: Aktuella lärarutbildningar i Sverige (anmälan är öppen nu)

Se även: Kommande lärarutbildningar i Sverige (anmälan har inte öppnats än)

Se även: Pågående lärarutbildningar i Sverige (anmälan är redan stängd)

 

suzukimetoden ***ALL*** utbildning av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association. I Sverige ges pedagogkurser i två former:
"National Teacher Training Course" och "Independent Teacher Training Course", på svenska "Nationell" och "Fristående".

Hur utbildningen går till är beskrivet i ESA Teacher Training & Examinations Manual.
Lärarutbildare, TT (Teacher Trainers), är skyldiga att följa ESAs direktiv beskrivna i manualen (gäller både nationell och fristående utbildning).

suzukimetoden Detta uppslag avser endast lärarutbildning i Sverige.
Just nu kan man anmäla sig till fristående utbildning på cello 2023-24.

Lärarutbildning i utlandet finns under "Internationella händelser".
"Internationella händelser" syftar på "händelser där LÄRARE är målgruppen och/eller ELEVER är målgruppen". Båda dessa typer av internationella händelser presenteras under ett och samma uppslag eftersom internationellt förekommer ofta händelser där lärare resp. elever är målgruppen samtidigt. Gäller både Internationella händelser, Aktuella internationella händelser och Kommande och återkommande internationella händelser.

 

 

suzukimetoden, violoncell

Suzuki cellolärarkurs, Nivå 3, 4 och 5 i Västerås 2023-2024

Independent teacher training course godkänd av ESA.
Ytterligare information

Lärare: Haukur F Hannesson,
av ESA legitimerad Suzukilärartränare.

Följ länken för anmälan
Deadline för anmälan: 1 februari 2023.

 

Period 1: lördagen den 25 mars till söndagen den 26 mars 2023 i Västerås
Period 2: tisdagen den 1 aug till fredagen den 4 augusti 2023 i Västerås
Period 3: torsdagen den 4 jan till lördagen den 6 jan 2024 i Västerås
Period 4: lördagen den 16 mars till söndagen den 17 mars 2024 i Västerås

Examen: Ingen examen. Kursen utvärderas med Continuous Assessment (CA) vilket betyder att examinatorerna utvärderar kursdeltagarnas arbete kontinuerligt under kursens gång. Det blir en hel del filmande av både eget spelande och egen undervisning.

Meddelande från kursansvarige Haukur F Hannesson, uppdaterad 01-01-2023

 

 

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE