Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Ni befinner er på: Lärarutbildning ▷ Presentation av lärare, uppdaterad 13-10-2022

Svenska Suzukiförbundet

Presentation av kurslärare — gitarr: Harald Söderberg

 

suzukimetoden
Foto: Officiell fotograf vid RAH (Royal Albert Hall Festival Concert)

 

Harald Söderberg har tagit konsertdiplom för Konrad Ragossnig vid "Musikkakademie der Stadt Basel", Schweiz. Master-classes för bl.a. Alexander Lagoya, Oscar Ghiglia och John Williams. Konsertverksamhet i Skandinavien, Schweiz, Österrike, USA samt inspelningar för Sveriges Radio.

Harald har undervisat Suzuki Guitar sedan 1985. Fungerat som Teacher Trainer sedan 2000 med kursaktivitet i Finland, Danmark, Litauen, Polen och Island. Ordförande i ESAGC (European Suzuki Association Guitar Committee) samt medlem av ISAGC (International Suzuki Association Guitar Committee). För närvarande undervisar Harald i Bergen, Norge.

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.