Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Lärarutbildning, uppdaterad 03-03-2024    
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet
Suzuki brasslärarexamen (trumpet, horn, trombon) 22-23 april 2023 i Nacka.
Nivå 1 Christine Carlsson, Sverige, José Pons Boils, Spanien och David Solomon, Sydafrika
Nivå 1 examen i Lund 12/11 2022.
Från vänster: Jennie-Anne Jullander, Sanna Källman, TT Cecilia Weissenrieder och Anna Jonshult. Foto: Cecilia Weissenrieder
Suzuki brasslärarexamen (trumpet, horn, trombon) 22-23 april 2023 i Nacka.
Nivå 2: John Tarr, Sverige och Abigail Sanders, Tyskland
Nivåutbildningen i violin (Level 1-5) avslutades med examination i december 2021.
Lärarutbildare: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Jan Matthiesen och Leif Elving.
Foto: Päivikki Wirkkala-Malmqvist

 


 

 

Kurser I SVERIGE (i undantag i Norden) där anmälan är öppen just nu finns på
Aktuella lärarutbildningar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association.

"Lärarutbildning" syftar på Suzukilärarutbildning "där LÄRARE är målgruppen".

För att gå ESA-lärarutbildning krävs det att man är medlem i förbundet.

I Sverige ges pedagogkurser i två former: "National Teacher Training Course" och "Independent Teacher Training Course". ***ALL*** utbildning av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA.

Utbildningen omfattar i regel en nivå. Genomgången kurs avslutas med examination inför en av ESA utsedd jury. För att antas till kursen krävs i de flesta fall högskoleexamen eller motsvarande. Spelprov kan förekomma.

SSZ har inrättat två stipendier — för deltagare i förbundets elevkurser och för lärare som önskar genomgå Suzukilärarutbildning.

Varumärke Suzuki™ får endast användas av pedagoger anslutna till ESA genom det nationella förbundet. Examinationen av pedagoger garanterar kvaliteten och innehållet för de familjer som får undervisning. Suzukipedagogiken är internationell, och därför gäller din Suzukiexamen i alla länder. Läs mer om varumärket Suzuki™ och gällande upphovsrättsregler.

Aktuella lärarutbildare (TT) i Sverige

 

 

 

Suzukimetoden

 

 

 

 

Lärarutbildning i Sverige  

Kurser som syftar på lärare som målgrupp
(vidareutbildning av lärare) presenteras under Lärarutbildning (här). Se även Aktuella lärarutbildningar, Kommande lärarutbildningar och Pågående lärarutbildningar.

Kurser och läger som syftar på elever som målgrupp presenteras under Kurser och läger.

Enstaka utbildningsdagar presenteras uteslutande Suzukiverksamhet, alternativt verksamhet av intresse för Suzukilärare som är organiserad av SSZ.

Suzukilärarutbildning i utlandet
finns under "Internationella händelser" — där LÄRARE är målgruppen och/eller ELEVER är målgruppen".
Båda dessa typer av internationella händelser presenteras under ett och samma uppslag eftersom internationellt förekommer ofta händelser där lärare resp. elever är målgruppen samtidigt. Gäller både Internationella händelser och Kommande och återkommande internationella händelser.

Kurser som inte är Suzukilärarutbildning men av intresse för Suzukilärare presenteras under Extern lärarutbildning av intresse för SSZ.

 

 

SSZ arrangerar en nationell TT-kurs/violin på hösten 2024.
Examen 2025.

Detaljer och intresseanmälan

 

 

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE