Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Internationellt ▷ Utvecklingsfonden, uppdaterad 13-10-2022    
Suzukimetoden och stråkläger

Utvecklingsfonden Suzuki Development —

The European Suzuki Teaching Development Trust

 

Hösten 1990 fick jag ett brev från en cellolärare i Sovjetrepubliken Estland. Denna lärare hade, som följd av den perestrojka som Sovjetunionen gick igenom under sent 1980-tal, fått åka till Finland och delta i ett Suzukiläger. Hon blev inspirerad och ville utbilda sig till Suzukilärare, men hade inga ekonomiska medel. I slutet av sitt brev uttryckte hon sin önskan att "kanske bli den första Suzukiläraren i Sovietunionen".

Detta brev gav upphov till diskussioner i Europeiska Suzukiförbundets styrelse om hur förbundet skulle möta de nya tider i Europa som kom till med Berlinmurens fall och det nya öppna Östeuropa. ESA bestämde att ekonomiskt stöd till utveckling i dessa länder skulle hållas separat från förbundet och administreras av en särskild utvecklingsfond som fick namnet European Suzuki Teaching Development Trust (ESTDT) och som lite förkortat kallas Suzuki Development.

Under de 20 år som jag har suttit ordförande i denna fond har bidrag på över en miljon svenska kronor delats ut till utvecklingsprojekt i ett antal länder. Suzukilärarutbildning i Polen, Litauen, Lettland, Estland, Ungern, Kroatien, Turkiet och Sydafrika har startats med bidrag från fonden. Intäkterna har kommit från individer och organisationer. Ett av de största bidragen i början kom från Waltraud Suzuki och ESA har också regelbundet bidragit till fonden. Fonden har nästintill inga administrativa kostnader och sköts helt ideellt.

Celloläraren som skickade brevet 1990 blev inte den första Suzukiläraren i Sovjetunionen. Sovjetunionen hann kollapsa innan dess. Hennes kontakt tände å andra sidan gnistan som har gjort det möjligt för många familjer och lärare att ta del av Suzukimetoden i länder där omständigheterna var och är ekonomiskt svåra.

För närmare information om denna fond och hur man lämnar bidrag till den finner man på fondens webbsida suzukidevelopment.org

Haukur F. Hannesson

För att kontakta utvecklingsfonden gå in på fondens webbsida suzukidevelopment.org och klicka på "Contact".

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE