Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 16-01-2023    
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet
Suzuki cellolärare i Sverige har fått examina den 24 mars 2022: Jessica Colliander (Level 4), Monika Gango (Level 4), Anna Willemsen (Level 2), Jonas Palm (Level 2), Katarina Palm (Level 2), Erik Wing (Level 2).
(Haukur F. Hannesson, lärarutbildare och Viktor Westergren, pianist, är med på bilden.)   Fotograf:
Haukur F. Hannesson.     Nästa nivåutbildning i cello (Level 3-5) startar 25 mars 2023
Nivåutbildningen i violin (Level 1-5) avslutades med examination i december 2021.
Lärarutbildare: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Jan Matthiesen och Leif Elving
Fotograf: Päivikki Wirkkala-Malmqvist
Nästa nivåutbildning i violin (Level 1-5) startar 4 febr 2023

 

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet.
Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

 

 

Sommarläger:

Stråkläger har kursledningen för Stråkläger 2023 presenterat all information, inkl länken till anmälan. Stråklägeransvarig: Anna-Carin Sundén

Pianoläger 2023 äger rum på Hjo folkhögskola 3-7 juli.
Anmälan öppnas den 1 februari och stängs den 31 mars.
Övriga frågor: ta kontakt med kurslägeransvarige AnnaMaria Hedin,
email: ami -at- frumusica -dot- nu

 

 

 

Suzukilärare inom Svenska Suzukiförbundet (SSZ)

( Det lärarregister som ordförande Päivikki Wirkkala-Malmqvist nämner i sitt Julbrev till lärare. Sista uppdateringen: 04-01-2023
Kontakta webmaster Jana Erikson
jana.erikson -at- nuncius -dot- se om ni som inte är med än vill vara med.)

 

 

Suzuki™–verksamhet är internationell,
öppen för alla medlemmar i nationella förbund

Suzukiutbildning i violin ESA nivåer 1-2-3-4-5

Kursen startar 4 februari 2023.
Anmälan är nu stängd.

Tider:
1. 4-5 februari 2023 Norrköping (orten fastställd)
2. 11-12 mars Norrköping (orten fastställd)
3. 13-14 maj Norrköping (orten fastställd)
4. Under Jönköpingskursen 26-30 juni (orten fastställd)
5. 16-17 september
6. 7-8 oktober
Examinationer:
27-28-29 oktober 2023

Examinations Manual

Eventuella frågor om kommande violinkurs skall
riktas till KURSANSVARIGE (INTE till ordförande)
Päivikki Wirkkala-Malmqvist, email

violinkurs23 -at- swesuzuki -dot- org

Flyer: Utbildning av Suzukilärare

Kursorterna i september och oktober ej helt klara, preliminärt Norrköping.

Meddelande från kursansvarige Päivikki Wirkkala-Malmqvist, uppdaterad 16-01-2023

↖↖

 

 

Svenska Suzukiförbundet  (SSZ)

bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. "Suzukimetoden™ ". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 35 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki™ Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant. International Suzuki™ Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki™ konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar. Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki™ Association, se "Lärarutbildning".

 

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE