Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Svenska Suzukiförbundet, SSZ ▷ Svenska Suzukiförbundets medlemsregisteransvarig, uppdaterad 01-02-2024    
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet

 

Svenska Suzukiförbundets medlemsregisteransvarig

(besvarar lokalföreningarnas frågor kring rapportering av medlemmar)

Johanna Person, email: medlemsansv -at- swesuzuki -dot- org

Om Du representerar en lokalförening och vill lämna årets rapport om föreningens medlemmar eller uppdatera tidigare inlämnad medlemsrapport, var god skicka uppgifterna i ett email med bilaga i excel/word (inte pdf, tack) till

 

GDPR: Integritetspolicy SSZ

 

Registreringsrutiner för lokalföreningar

Om årshjulet ang registrering finns följande info på alla nummer av SuzukiNytt sidan 3:

Förslag till kommunikation mellan Svenska Suzukiförbundets medlemsregister (Johanna Person) och lokalföreningar (medlemsregisteransvarig samt kassör).

1 sep – 31 dec
Inrapportering av nya medlemmar. Medlemsavgiften gäller då för höstterminen (utan kostnad) samt för hela nästa kalenderår.

1 nov – 30 dec
Fakturering och inbetalning avseende gamla och nya medlemmar.

1 sept – 31 dec
Inrapportering av medlemmar som slutat.

1 apr – 31 maj
Inrapportering (normalt efter årsmöte i lokalföreningen) av ändringar i "uppdragsförteckning", d v s ordförande, sekreterare, kassör, medlemsregisteransvarig, kontaktperson m fl.

 

 

Varför ska man bilda en lokalförening i Svenska Suzukiförbundet

För att ha rätten att använda Varumärke Suzuki™ krävs att verksamheten bedrivs i en ideell förening i Svenska Suzukiförbundet samt att lokalföreningen följer Svenska Suzukiförbundets stadgar.

Se detaljerad checklista som kan vara till hjälp vid bildandet av en lokalförening.

 

 

Alla lärare skall betala sin medlemsavgift direkt till SSZ

förbundets bankgiro-nr 5815-0178.

Om de har en lokalförening som betalar skall de spara kvittot och ge själv den till sin lokalförening och få då tillbaka sitt utlägg.

SSZ betalar för VARJE Suzukilärare (som är medlem) medlemsavgift till ESA. SSZs medlemsavgift som lärarna betalar går åt det. Om Suzukilärare har egna barn i verksamheten så ingår även familjemedlemskap i lärarens medlemsavgift.

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE