Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Svenska Suzukiförbundet, SSZ ▷ Främja vidareutveckling av metodik, uppdaterad 13-10-2022    

Främja vidareutveckling av metodik för olika instrument

 

Det kommer ständigt till nya instrument inom Suzukiundervisningen. Det verkar bara vara vår egen fantasi som sätter gränsen för vilka instrument som kan anpassas till Suzukis pedagogik. Härvid har Sverige varit — och är — banbrytande, då två av dessa nya instrument kommer från vårt land: Orgel och trumpet! Det finns med säkerhet ännu ett antal instrument som med denna metodik skulle kunna anpassas till en betydligt lägre nybörjarålder än vad som nu gäller i de flesta länder.

 

 

Suzukimetoden, trumpet
Trumpetlektion. Foto: Ann-Marie Sundberg

 

 

Suzukimetoden, trumpet
Den 15 oktober 2011 blev trumpet ett officiellt Suzuki instrument — "äntligen får vi vara med i den stora Suzukifamiljen"
Foto: Ann-Marie Sundberg

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE