Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Svenska Suzukiförbundet, SSZ ▷ Bli medlem, uppdaterad 01-02-2024

Bli medlem i Svenska Suzukiförbundet

 

Suzukimetoden stråkläger
Bilden är från stråkläger 2014 — gruppen Prim ger lunchkonsert. Foto: Christer Engryd

 

Alla lärare skall betala sin medlemsavgift direkt till SSZ

förbundets bankgiro-nr 5815-0178.

Om de har en lokalförening som betalar skall de spara kvittot och ge själv den till sin lokalförening och få då tillbaka sitt utlägg.

SSZ betalar för VARJE Suzukilärare (som är medlem) medlemsavgift till ESA. SSZs medlemsavgift som lärarna betalar går åt det. Om Suzukilärare har egna barn i verksamheten så ingår även familjemedlemskap i lärarens medlemsavgift.

 

 

Svenska Suzukiförbundets medlemsregisteransvarig är Johanna Person,
medlemsansv -at- swesuzuki -dot- org

 

 

Medlemskap kan lösas direkt i förbundet (lärare och stödjande medlem) eller via någon av våra lokalföreningar. Gäller även deltagande i internationella evenemang i ESAs regi. Vi erbjuder följande medlemskap:
Lärare utbildad vid godkänt Suzukiinstitut eller lärare nivå 5
350 kr/år
B1 Lärare nivå 3 - 4
350 kr/år
B2 Lärare nivå 1 - 2
350 kr/år
B3 Övriga musiklärare 350 kr/år
P   Pensionerad Suzukilärare 200 kr/år
C1 Familjavgift (Barn och ungdom samt deras målsmän i Suzukiverksamhet i lokalförening som godkänts av SSZ)
350 kr/år (från 2010)
C2 Stödjande medlem lägst 200 kr/år
Barn- och ungdomsmedlemskap erhålls genom någon av våra lokalföreningar.
Som lärare löser Du medlemskap genom att sätta in 350:- på förbundets bankgiro-nr 5815-0178.
Som stödjande medlem löser Du medlemskap genom att sätta in minst 200:- på förbundets bankgiro-nr 5815-0178.
(Ange namn och någon form av kontakt, t.ex. telefon eller email.)
Medlemskap krävs för att delta i de spelhelger, kurser och läger som arrangeras av förbundet eller lokalföreningarna. Som medlem erhåller du tidningen Suzukinytt fyra ggr/år. För lärarmedlemmar finns Teachers' Newsletter att läsa på europeansuzuki.org . Direkt länk: europeansuzuki.org/newsletter/index.html .
SSZ betalar för VARJE Suzukilärare (som är medlem) medlemsavgift till ESA. SSZs medlemsavgift som lärarna betalar går åt det. Om Suzukilärare har egna barn i verksamheten så ingår även familjemedlemskap i lärarens medlemsavgift.
Spelande lärarbarn skall registreras med namn och instrument.
Ta kontakt med SSZ medlemsregisteransvarige Johanna Person

 

 

Hedersmedlemmar i Svenska Suzukiförbundet

Sven Sjögren

Elisabeth Bredlund

 

 

ESA Teachers' Newsletter Archive ESA TT/Exam/Appointments Manuals        ISA Suzuki™ worldwide       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.