Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Svenska Suzukiförbundet, SSZ ▷ Bli medlem, uppdaterad 13-10-2022    

Bli medlem i Svenska Suzukiförbundet

 

 

Suzukimetoden stråkläger
Bilden är från avslutningen på stråkläger 2018. Foto: Maki Lidgren

 

 

Alla lärare skall betala sin medlemsavgift direkt till SSZ, förbundets bankgiro-nr 5815-0178.
Om de har en lokalförening som betalar skall de spara kvittot och ge själv den till sin lokalförening och få då tillbaka sitt utlägg.

SSZ betalar för VARJE Suzukilärare (som är medlem) 27,50 £ (ca 323 SEK) till ESA ( Valutakursen uppdaterad 13-10-2022 ).

Så SSZ behåller ca 27 kr /lärarmedlem och där ingår även familjemedlemskap.

 

 

Svenska Suzukiförbundets medlemsregisteransvarig är AnnaMaria Hedin,
medlemsansv -at- swesuzuki -dot- org

 

 

Medlemskap krävs för att delta i de spelhelger, kurser och läger som arrangeras av förbundet eller lokalföreningarna. Gäller även deltagande i internationella evenemang i ESAs regi.
Som medlem erhåller du tidningen Suzukinytt fyra ggr/år. För lärarmedlemmar finns Teachers' Newsletter att läsa på europeansuzuki.org . Direkt länk: europeansuzuki.org/newsletter/index.html .
Medlemskap kan lösas direkt i förbundet (lärare och stödjande medlem) eller via någon av våra lokalföreningar.
Vi erbjuder följande medlemskap:
Lärare utbildad vid godkänt Suzukiinstitut eller lärare nivå 5
350 kr/år
B1 Lärare nivå 3 - 4
350 kr/år
B2 Lärare nivå 1 - 2
350 kr/år
B3 Övriga musiklärare 350 kr/år
P   Pensionerad Suzukilärare 200 kr/år
C1 Familjavgift (Barn och ungdom samt deras målsmän i Suzukiverksamhet i lokalförening
som godkänts av SSZ)
350 kr/år
(från 2010)
C2 Stödjande medlem lägst 200 kr/år
Barn- och ungdomsmedlemskap erhålls genom någon av våra lokalföreningar.
Som lärare löser Du medlemskap genom att sätta in 350:- på förbundets bankgiro-nr 5815-0178.
Som stödjande medlem löser Du medlemskap genom att sätta in minst 200:- på förbundets bankgiro-nr 5815-0178.
Ange namn och email. (De som inte har email kan ange telefon.)
SSZ betalar för VARJE Suzukilärare (som är medlem) 27,50 £ (ca 323 SEK) till ESA ( Valutakursen uppdaterad 13-10-2022 ).
Så SSZ behåller ca 27 kr /lärarmedlem och där ingår även familjemedlemskap.
Spelande lärarbarn skall registreras med namn och instrument.
Ta kontakt med SSZ medlemsregisteransvarige AnnaMaria Hedin

 

Hedersmedlemmar i Svenska Suzukiförbundet: Sven Sjögren och Elisabeth Bredlund.

 

ESA TT/Exam/Appointments Manuals        suzukimetoden, violin       
Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE