Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
SSZ, Svenska Suzukiförbundet

 

  FAQ — återkommande frågor, uppdaterad 13-10-2022 

 

 

FAQ — återkommande frågor

 

Allt i rött är länkar. Klicka på länken för att komma till den platsen på webbsidan swesuzuki.org.

 

Datum i grått (efter en länk) är tidpunkten då filen ifråga blev sist uppdaterad.

 

 

 

SSZ, Svenska Suzukiförbundet:

 

 

 

Medlemskap:
Svenska Suzukiförbundet
  • Medlemsregisteransvarig   08-05-2023
  • Hur blir man medlem   13-10-2022
    Om man är lärare och har barn som spelar så betalar man 350 kr vilket gäller då för både läraren och barnet. Alltså: I detta fall (lärare+spelande barn) betalar man inte 350+350.
    SSZ betalar för VARJE Suzukilärare (som är medlem) 27,50 £ (ca 336,90 SEK) till ESA.
    Så SSZ behåller ca 10 kr /lärarmedlem och där ingår även familjemedlemskap.
  • GDPR: Integritetspolicy SSZ   13-10-2022

 

 

 

SuzukiNytt:

 

 

Utbildningen av Suzukipedagoger:
***ALL*** utbildning av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association. I Sverige ges pedagogkurser i två former: "National Teacher Training Course" och "Independent Teacher Training Course", på svenska "Nationell" och "Fristående".
Se ESA Teacher Training & Examinations Manual, Appendix B1, sida 17.

 

suzukimetoden, ESA

 

 

ESA TT manual

 

 

Sommarläger:

 

 

 

Övrigt:

 

ESA Teachers' Newsletter Archive ESA TT/Exam/Appointments Manuals       
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.