Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Lokalföreningar ▷ Västerbotten, uppdaterad 20-03-2019

 

Västerbotten

 

 

suzukimetoden
Foto: Eva Emadén

 

Umeå Musikskolas Suzukiförening

Uppgifter bekräftade: 21-05-2018
Cecilia Isaksson
isaksson.cecilia -at- gmail -dot- com
umesuzuki.nu

Våra instrument

Suzukimetoden för violin Suzukimetoden för viola Suzukimetoden för cello Suzukimetoden för flöjt Suzukimetoden för piano Suzukimetoden och trumpet

 

 

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.