Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Log, senaste ändringar på swesuzuki.org , uppdaterad 12-02-2017 

Senaste ändringar på swesuzuki.org (struktur)

Alla tider i UTC. För svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC.

Länken till denna fil finns i sidfoten, "Log (senaste ändringar)"

/Webmaster ( jana.erikson -at- nuncius -dot- se )

 

suzukimetoden suzukimetoden motsvarar poster i huvudmenyn,
suzukimetoden suzukimetoden motsvarar kategorier i resp. undermeny

 

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    
För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2017.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 nationella Suzukif√∂reningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.