Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Lärarutbildning ▷ Kommande lärarutbildningar, uppdaterad 20-10-2019    

Pågående lärarutbildningar i Sverige (anmälan är redan stängd)

 

Detta uppslag avser endast lärarutbildning i Sverige.

Lärarutbildning i utlandet finns under "Internationella händelser".
"Internationella händelser" syftar på "händelser där LÄRARE är målgruppen och/eller ELEVER är målgruppen". Båda dessa typer av internationella händelser presenteras under ett och samma uppslag eftersom internationellt förekommer ofta händelser där lärare resp. elever är målgruppen samtidigt. Gäller både Internationella händelser, Aktuella internationella händelser och Kommande och återkommande internationella händelser, där det just nu finns en annons om lärarutbilding Level 1 & Level 2, Suzuki Early Childhood Education (SECE) Teacher Training Course.

ESA Teacher Training & Examinations Manual

All lärarutbildning som man redan kan anmäla sig till finns listat under "Aktuella lärarutbildningar", även om kursen ges 2020.

 


 

Pågående utbildning

Utbildningar som pågår just nu:
Violin Nivå 1-4 2019.
Piano Nivå 1-3 2018-19.

 

 

suzukimetoden
Examination, violinkurs 2019, jury,
från vänster: Jan Matthiesen (Danmark), Leif Elving (Sverige), Hannele Lehto (Finland),
Wim Meuris (Belgien), Päivikki Wirkkala-Malmqvist (Sverige)
Foto: Daniel Lindblom

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2019.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE    Svenska Suzukiförbundet