Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
  Lärarutbildning ▷ Aktuella lärarutbildningar, uppdaterad 26-09-2022

Detta uppslag: Aktuella lärarutbildningar i Sverige (anmälan är öppen nu)

Se även: Kommande lärarutbildningar i Sverige (anmälan har inte öppnats än)

Se även: Pågående lärarutbildningar i Sverige (anmälan är redan stängd)

 

suzukimetoden ***ALL*** utbildning av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association. I Sverige ges pedagogkurser i två former:
"National Teacher Training Course" och "Independent Teacher Training Course", på svenska "Nationell" och "Fristående".

Hur utbildningen går till är beskrivet i ESA Teacher Training & Examinations Manual.
Lärarutbildare, TT (Teacher Trainers), är skyldiga att följa ESAs direktiv beskrivna i manualen (gäller både nationell och fristående utbildning).

suzukimetoden Detta uppslag avser endast lärarutbildning i Sverige.
Just nu kan man anmäla sig till nationell violinkurs 2023 och fristående utbildning på brass.

Lärarutbildning i utlandet finns under "Internationella händelser".
"Internationella händelser" syftar på "händelser där LÄRARE är målgruppen och/eller ELEVER är målgruppen". Båda dessa typer av internationella händelser presenteras under ett och samma uppslag eftersom internationellt förekommer ofta händelser där lärare resp. elever är målgruppen samtidigt. Gäller både Internationella händelser, Aktuella internationella händelser och Kommande och återkommande internationella händelser, där det just nu finns en annons om lärarutbilding Level 1 Suzuki Early Childhood Education (SECE) Teacher Training Course.

 

 

 

Aktuella lärarutbildningar i Sverige (anmälan är öppen nu)

 

Detta uppslag avser endast lärarutbildning i Sverige. ( Lärarutbildning i utlandet finns under Aktuella internationella händelser. )

 

***ALL*** utbildning av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association. I Sverige ges pedagogkurser i två former:
"National Teacher Training Course" och "Independent Teacher Training Course", på svenska "Nationell" och "Fristående".

 

 


 

Nationell kurs

 

suzukimetoden, violin

Meddelande från kursansvarige Päivikki Wirkkala-Malmqvist, uppdaterad 26-09-2022 :

Ny nivåkurs i violinnivåer 1-2-3-4-5 startar januari 2023, håll utkik på vår hemsidan där intresseanmälan inom kort sätts upp!

OBS: eventuella frågor om kommande violinkurs skall riktas till KURSANSVARIGE Päivikki Wirkkala-Malmqvist (INTE till ordförande), email

violinkurs23 -at- swesuzuki -dot- org

Länken till intresseanmälan kommer att finnas HÄR /Webmaster

 


 

Fristående kurs

ESA Suzukilärarkurs för brasslärare (trumpet, valthorn, trombon, tuba och euphonium), ESA Nivå 1 och ESA Nivå 2

 

Undervisande lärare/teachers: Ann-Marie Sundberg och Haukur F. Hannesson.

Information om kursen/Information about the course:
Ann-Marie Sundberg,
amsundberg48 -at- gmail -dot- com
Examen: 22- 23 april 2023

Kursen ges på engelska.
Detaljerad information >>.
Intresserad? Vänligen anmäl er, länken finns nedan innan 1 juli 2022.

Anmälan >>
Vänligen skicka anmälan innan 1 juli 2022.

The course will be given in English.
Information in English >>. Interested brass teachers are invited to send their applications by connecting to the link below, fill in details and submit before July 1, 2022.

Application >>
Submit before July 1, 2022, please.

Mera om Suzuki™Brass:
internationalsuzuki.org — ISA-Journal-18-2.pdf sid 4: A Whole new Family of Instruments go Suzuki™
European Suzuki Association (ESA) — Teachers Newsletter Vol 41 2021 (sid 28).

 


 

 

 

 

   
Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE
Sök på swesuzuki.org

 

GDPR
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2021.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.