Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Lärarutbildning ▷ Aktuella lärarutbildningar, uppdaterad 19-09-2017 

Aktuella lärarutbildningar i Sverige

 

Detta uppslag avser endast lärarutbildning i Sverige.

( Lärarutbildning i utlandet finns under "Internationella händelser".
"Internationella händelser" syftar på "händelser där LÄRARE är målgruppen och/eller ELEVER är målgruppen". Båda dessa typer av internationella händelser presenteras under ett och samma uppslag eftersom internationellt förekommer ofta händelser där lärare resp. elever är målgruppen samtidigt. Gäller både Internationella händelser, Aktuella internationella händelser och Kommande och återkommande internationella händelser.)

ESA Teacher Training & Examinations Manual

 

Violinlärarkurs i Göteborg
Suzukilärarkurs ESA nivå 1

 

suzukimetoden, violin

Lärare:
Jan Matthiesen, av ESA legitimerad Suzukilärartränare.

2017-18, start 23-24 september 2017.

Mer information

Anmälan: följ länken

Observera att antalet deltagare på kursen är begränsat och att urval kan komma att göras. Kursen är fulltecknad i dagsläget, men det finns möjlighet att skicka in en ansökan för reservplats fram till kursstarten. Ifall det blir platser lediga, kommer den sökande att kontaktas av Svenska Suzukiförbundet.

Frågor beträffande registrering eller avgift besvaras av registreringsavsvarig
Haukur F. Hannesson, haukurfh -at- gmail -dot- com

 

Under kalenderåret 2017 pågår utbildningar som avslutas våren 2018

 

suzukimetoden ESA:s Suzukilärarutbildning för pianister, Nivå 1-3
Information om kursen:
registreringsavsvarig Viktor Westergren
viktor.westergren -at- gmail -dot- com
Examen: 6 januari 2018

 

suzukimetoden ESA:s Suzukilärarutbildning för violinister, Nivå 2
Information om kursen:
registreringsavsvarig Haukur F. Hannesson,
haukurfh -at- gmail -dot- com
Examen: 27-28 januari 2018

 

suzukimetoden ESA:s Suzukilärarkurs för brasslärare, ESA nivå 1
Information om kursen:
avsvarig Ann-Marie Sundberg,
amsundberg48 -at- gmail -dot- com
Examen: 24-25 mars 2018

 

suzukimetoden ESA:s Suzukilärarkurs för gitarrlärare, nivå 1
Information om kursen:
registreringsavsvarig Haukur F. Hannesson,
haukurfh -at- gmail -dot- com
Examen: 14-15 april 2018

 

Violinlärarkurs i Falun
Suzukilärarkurs ESA nivå 3

 

suzukimetoden, violin

Lärare:
Leif Elving, av ESA legitimerad Suzukilärartränare

Tid:
Helg 1: 24-25 februari 2018
Helg 2: 21-22 april 2018
Helg 3: 25-26 augusti 2018
Helg 4: 20-21 oktober 2018
Helg 5: 12-13 januari 2019
Helg 6: Examen 26-27 januari 2019 (prel datum)

Mer information

Anmälan: följ länken

Frågor:
Ytterligare frågor om kursens innehåll och pedagogiska upplägg besvaras av
Leif Elving, leif.elving -at- gmail -dot- com
eller telefon 0702-550225.

Frågor beträffande registrering eller avgift besvaras av registreringsavsvarig
Haukur F. Hannesson, haukurfh -at- gmail -dot- com
eller telefon 076-091 24 99.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    
För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2017.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 37 nationella Suzukiföreningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.