Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Lärarutbildning, uppdaterad 30-03-2017 
Suzukimetoden

Suzuki lärareutbildning för trumpetlärare MRU Conservatory, Calgary, Canada. © Ann-Marie Sundberg

 

>> Aktuella lärarutbildningar

Detta uppslag avser endast lärarutbildning i Sverige.

Kurser som syftar på lärare som målgrupp (vidareutbildning av lärare) presenteras under Lärarutbildning (här). Se även Aktuella lärarutbildningar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, europeansuzuki.org. Se även Varumärke Suzuki ®. "Lärarutbildning" syftar på
Suzukilärarutbildning
— "där LÄRARE är målgruppen".
Kurser som inte är Suzukilärarutbildning men av intresse för Suzukilärare presenteras under Extern lärarutbildning av intresse för SSZ.
Enstaka utbildningsdagar presenteras uteslutande Suzukiverksamhet, alternativt verksamhet av intresse för Suzukilärare som är organiserad av SSZ.

Kurser och läger som syftar på elever som målgrupp presenteras under Kurser och läger.

Lärarutbildning i utlandet finns under "Internationella händelser".
"Internationella händelser" syftar på "händelser där LÄRARE är målgruppen och/eller ELEVER är målgruppen". Båda dessa typer av internationella händelser presenteras under ett och samma uppslag eftersom internationellt förekommer ofta händelser där lärare resp. elever är målgruppen samtidigt. Gäller både Internationella händelser, Aktuella internationella händelser och Kommande och återkommande internationella händelser.

 

suzukimetoden stipendium

 

 

Utbilda dig till Suzukipedagog!

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association.

ESA Teacher Training & Examinations Manual

I Sverige ges pedagogkurser i violin, viola, violoncell, flöjt, piano, orgel och trumpet. För övriga instrument se ESA:s webbsida. Utbildningen omfattar i regel en nivå. Genomgången kurs avslutas med examination inför en av ESA utsedd jury. För att antas till kursen krävs i de flesta fall högskoleexamen eller motsvarande. Spelprov kan förekomma.

För att gå ESA-lärarutbildning krävs det att man är medlem i förbundet.

Suzuki är ett Varumärke Suzuki ®

som endast får användas av pedagoger anslutna till ESA genom det nationella förbundet. Examinationen av pedagoger garanterar kvaliteten och innehållet för de familjer som får undervisning. Suzukipedagogiken är internationell, och därför gäller din Suzukiexamen i alla länder. Läs mer om varumärket Suzuki och gällande upphovsrättsregler.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    
För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2017.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 nationella Suzukiföreningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.