Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 22-09-2018    

 

Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet
Bilden är från stråkläger 2018 i Jönköping

 

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

 

Svenska Suzukiförbundet  (SSZ)  bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. "Suzukimetoden". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade. Svenska Suzukiförbundet har i dag 39 lokala Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant. International Suzuki Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki-konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar. Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association, se "Lärarutbildning".

 

 

 

 

suzukimetoden SSZ vill tacka Åkerby Stråk, alla elever och lärare
som genomförde årets stråkkurs i Jönköping! SSZ behöver alla medlemmarnas hjälp att få fram en lokalförening som vill arrangera stråkkursen 2019 i Jönköping. Ett alternativ är att någon av er mera erfarna Suzukipedagoger tillsammans med styrelsen i SSZ stå för stråkkursen 2019 i Jönköping. Kontakta gärna styrelsen / ordförande om ni kan tänka er att ställa upp. Nu satsar vi på stråkkurs 2019!

 

 

Lärare: Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Leif Elving, Jan Matthiesen
Detaljerad information
Vid frågor kontakta Päivikki Wirkkala-Malmqvist (0735-679650)
>> Bindande anmälan
OBS: ni som fyllde intresseanmälan tidigare:
vänligen skicka bindande anmälan om ni planerar att delta.
Kursstart: 2019-01-07
Sista anmälningsdagen: 2018-11-07

 

 

February 15-17, 2019 at Casa E. San José, El Escorial, Spain
Details, flyer
www.federacionmetodosuzuki.es
Registration form

 

 

 

 

SSZ

 

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet & layout och bakomliggande koden: Nuncius.

 

 

Suzukimetoden för trumpet    Suzukimetoden för piano    Suzukimetoden för violin    Suzukimetoden för viola    Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning    Suzukimetoden för cello    Suzukimetoden för gitarr    Suzukimetoden för orgel    Suzukimetoden för flöjt    Suzukimetoden SECE

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.