Svenska Suzukiförbundet
Svenska Suzukiförbundet, SSZ
SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 23-05-2018 
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet

Svenska Suzukiförbundet

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.

Svenska Suzukiförbundet (SSZ) bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. "Suzukimetoden". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Svenska Suzukiförbundet har i dag 38 nationella Suzukiföreningar. Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant.

International Suzuki Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki-konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar.

Utbildningen av Suzukipedagoger sker på uppdrag av ESA, European Suzuki Association, se "Lärarutbildning".

 

Auskultation på stråkläger 2018

Pris för auskultation för icke-medlemmar i Svenska Suzukiförbundet:
700kr för alla 5 dagar, annars 200 kr/dag.
Betalas till:
Svenska Suzukiförbundets bankgiro 5815-0178 senast 15 juni. Skriv "auskultation stråk 2018".
Suzukilärare med nivåutbildning som är medlemmar i SSZ betalar ingen avgift.

Kost och logi:
De som deltar som auskultanter på stråklägret tar, när det gäller kost och logi, själva kontakt med Södra Vätterbygdens folkhögskola.
Kontakta i första hand folkhögskolans konferensansvariga:
Eva Gustavsson, tel 036-30 69 08, e-post konferens -at- svfkonferens -dot- se
För speciella frågor om kost:
Anita Andersson, tel 036-30 69 08, e-post anita.andersson -at- svf -dot- fhsk -dot- se

*** PEDAGOGISKA *** frågor:    SSZ    Päivikki Wirkkala-Malmqvist

 

Anmälan till auskultation >>

 

Sommarläger 2018

SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Stråkläger 2013 på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping
Foto: Christina Hedlund

Piano-flöjt-trumpet-
Suzukiläger

SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Pianoläger 2013
Foto: Anna Schantz

Stråk-Suzukiläger
 

SSZ, Svenska Suzukiförbundet
Stråkläger 2017
Foto: Ragnar Freudenthal

 

Under planering

 

suzukimetoden, violin
Bilden är från Suzukilärarutbildning på violin ESA Nivå 1, läsåret 2017-2018.
Kristin Tuomisto och Jan Matthiesen jobbar med den så viktiga axelleden!
Foto: Päivikki Wirkkala-Malmqvist

Suzukilärarutbildning på violin
ESA nivå 1,2,3,4

Lärare:
Päivikki Wirkkala-Malmqvist,
Leif Elving,
Jan Matthiesen

Kurstillfällen kommer att ges i Norrköping (2x), Falun (1x), Göteborg (2x) och i samband med Jönköpings stråkläger 2019.

Mer information samt anmälan sätts upp på webbsidan så snart kursplaneringen är klar.

Vid frågor kontakta Päivikki Wirkkala-Malmqvist (0735-679650).

 

SSZ

 

 

Sök på swesuzuki.org

 

medlem i Svenska Suzukiförbundet    

 

© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2018.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.

Suzukimetoden innebär att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.