Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet
Ni befinner er på: Startsidan, uppdaterad 01-08-2016 

Svenska Suzukiförbundet

 

Svenska Suzukiförbundet (SSZ) bildades 1983. De senaste 10-12 åren fram till 1983 hade ett antal intresserade stråklärare börjat att undervisa enligt en ny och spännande metodik som kom från Japan: den s.k. "Suzukimetoden". Denna pedagogik kom med både egen repertoar och en egen klart definierad metodik — något som snabbt gjorde många stråklärare mycket intresserade.

Förbundet arrangerar varje år sommarkurser för våra familjer. Härvid finns ofta även inbjudna både lärare och elever med som en praktisk påminnelse om att denna pedagogik har internationella förtecken.

En gång per år har vårt förbunds paraplyorganisation ESA (European Suzuki Association) ett tvådagars möte där varje deltagande land representeras av en lärarrepresentant.

International Suzuki Association (ISA) består förutom av ESA av ytterligare fyra regionala paraplyorganisationer. Med jämna mellanrum anordnas även internationella Suzuki-konferenser runt om i världen, där elever, föräldrar och lärare kommer samman under några intensiva dagar.

suzukimetoden för trumpet
Bilden är från SSZ stråkläger 2014. Foto: Björn Lans

 

Under läsåret 2016-2017 erbjuds

Suzuki cellolärarkurs ESA Nivå 2

i Västerås. Förkunskaper: Avlagd ESA Suzukicellolärarexamen Nivå 1.

Detaljerad information om kursen >>

Anmälningsfristen är till den 22 augusti 2016, följ anmälningslänken >>

Suzukilärarutbildning på trumpet ESA Nivå 1

Sista anmälningsdagen har passerat.

Information om kursen: Ann-Marie Sundberg
amsundberg48 -at- gmail -dot- com Tel: 070-55 77 912

 

 

Suzukimetoden för trumpet Suzukimetoden för piano Suzukimetoden för violin Suzukimetoden för viola Suzukimetoden för kontrabas, kontrabaslärare, kontrabasundervisning Suzukimetoden för cello Suzukimetoden för gitarr Suzukimetoden för orgel Suzukimetoden för flöjt
Sök på swesuzuki.org
medlem i Svenska Suzukiförbundet    
För alla tidsangivelser på swesuzuki.org gäller: för svensk vintertid addera 1 timme och för svensk sommartid addera 2 timmar till UTC
© Innehållet (texten): Svenska Suzukiförbundet 2016.
© Bilder: angivet under resp. bild, annars okänd.
© Grafik inte specifikt Suzukiförbundet samt layout och bakomliggande koden: Nuncius.
Svenska Suzukiförbundet Svenska Suzukiförbundet har i dag 40 nationella Suzukif√∂reningar.
Suzukimetoden innebår att vi använder musik och kärlek till att stimulera barnets nyfikenhet på livet. Vi vill med musiken som medel utveckla glädjen i både musikaliskt och socialt samspel, empati, förmågan att uppträda och mycket mer.